Produkte
Zuhause & Unternehmen
Tankstellenfinder
International
Kontakt

Polityka prywatności dla hoyer.de

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Poniżej pragniemy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych zgodnie z art. 13 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Odpowiedzialny

Za gromadzenie i przetwarzanie danych opisanych poniżej odpowiedzialny jest oddział wymieniony w stopce redakcyjnej.

Dane użytkowania

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, na naszym serwerze internetowym zostają tymczasowo zapisane tak zwane dane użytkowania w formie dziennika służące do celów statystycznych w celu poprawy jakości funkcjonowania naszej strony internetowej. Taki zestaw danych składa się z

 • nazwy i adresu pozyskanej treści,
 • daty i godziny zapytania,
 • ilości przesłanych danych,
 • statusu dostępu (pozyskana lub nieznaleziona treść),
 • opisu używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego,
 • linku polecającego wskazującego, z której strony użytkownik trafił na naszą stronę,
 • adresu IP komputera żądającego, skracanego, aby nie można było ustalić osobistego odniesienia.

Wyżej wymienione dane dziennika są przechowywane wyłącznie anonimowo.

Przekazywanie danych stronom trzecim

Dane użytkownika w ramach realizacji zamówienia przekazywane są zgodnie z art. 28 RODO dostawcom usług, którzy wspierają nas w obsłudze naszych stron internetowych i związanych z nimi procesów. Nasi usługodawcy są ściśle związani instrukcjami i odpowiednio zobowiązani umownie wobec nas. Mogą to być na przykład dostawcy usług hostingu lub analizy stron internetowych.

Przekazywanie danych do krajów trzecich

W niektórych przypadkach przekazujemy dane osobowe do kraju trzeciego spoza UE. W każdym przypadku zapewniliśmy odpowiedni poziom ochrony danych: w przypadku Google i Facebook (USA) stosowny poziom ochrony danych wynika z odpowiedniego uczestnictwa w porozumieniu Privacy Shield (art. 45 (1) RODO).

Pliki cookie

Na naszych stronach internetowych używamy plików cookie, niezbędnych do korzystania z naszych stron internetowych.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i mogą być odczytywane. Rozróżnia się sesyjne pliki cookie, usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki, oraz trwałe pliki cookie, przechowywane po zakończeniu danej sesji.

W niektórych przypadkach pliki cookie zawierają jedynie informacje o określonych ustawieniach i nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Mogą być one również niezbędne do umożliwienia nawigacji użytkownika, zapewnienia bezpieczeństwa i wdrożenia witryny.

Używamy tych plików cookie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała go o zapisywaniu plików cookie. Dzięki temu korzystanie z tych plików jest dla użytkownika przejrzyste. Użytkownik może również usunąć pliki cookie w dowolnym momencie za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki i zapobiec zapisywaniu nowych. Należy pamiętać, że nasze strony internetowe mogą wówczas nie być wyświetlane, a niektóre funkcje mogą nie być już technicznie dostępne.

Ponadto używamy też dodatkowych plików cookie do analizy: Google Analytics.

Google Analytics

Korzystamy z narzędzia do analizy sieci "Google Analytics", aby dostosować naszą stronę internetową do potrzeb użytkownika. Google Analytics tworzy profile użytkowania na podstawie pseudonimów. W tym celu na urządzeniu końcowym użytkownika są przechowywane i odczytywane przez nas stałe pliki cookie. W ten sposób jesteśmy w stanie rozpoznać powracających użytkowników i policzyć ich jako takich. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO, pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę za pośrednictwem naszego banera.

Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie na naszym banerze plików cookie. Można go znaleźć na dole strony internetowej w sekcji prawnej.

W ramach Google Analytics, Google wspiera nas jako podmiot przetwarzający dane zgodnie z Art. 28 RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się poza UE lub EOG.

W odniesieniu do Google, można założyć odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z art. 45 (1) RODO poprzez uczestnictwo w porozumieniu Privacy Shield oraz zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych UE.

Bezpieczeństwo danych

Aby jak najlepiej chronić dane użytkownika przed niepożądanym dostępem, podejmujemy środki techniczne i organizacyjne. Na naszych stronach stosujemy proces szyfrowania. Dane użytkownika są przesyłane z jego komputera na nasz serwer i zwrotnie przez Internet przy użyciu szyfrowania TLS. Można to rozpoznać po tym, że symbol kłódki na pasku stanu przeglądarki jest zamknięty, a wiersz adresu zaczyna się od https://.

Formularz kontaktowy

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Aby skorzystać z naszego formularza kontaktowego, konieczne jest najpierw wypełnienie pól oznaczonych jako obowiązkowe.

Używamy tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO w celu udzielenia odpowiedzi na żądanie użytkownika.

Ponadto użytkownik może sam zdecydować, czy chce przekazać nam dalsze szczegóły. Informacje te są podawane dobrowolnie i nie są obowiązkowe do kontaktu z nami. Przetwarzamy dobrowolnie podane przez użytkownika informacje na podstawie jego zgody wg art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.

Dane użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na jego żądanie. Dane użytkownika zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne i nie zaistnieją żadne prawne zobowiązania do ich przechowywania.

W zakresie, w jakim dane użytkownika przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego są wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO, użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Ponadto użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych informacji. W tym celu prosimy o kontakt na adres e-mail podany w nadruku.

Wtyczki społecznościowe

Umożliwiamy korzystanie z wtyczek społecznościowych. Jednakże ze względu na ochronę danych integrujemy używane przez nas wtyczki społecznościowe tylko w formie nieaktywnej. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych stron internetowych, do serwisów społecznościowych nie są przesyłane żadne dane.

Użytkownik ma jednak możliwość aktywowania i korzystania z wtyczek społecznościowych zintegrowanych na naszych stronach internetowych. W tym celu korzystamy z rozwiązania, które sprawia, że w pierwszym kroku dostarczane są wszystkie dane i funkcje wymagane do wyświetlenia wtyczki społecznościowej przez nasz serwer internetowy. Dopiero gdy użytkownik zdecyduje się aktywować odpowiednią wtyczkę społecznościową i kliknie odpowiedni obraz podglądu lub symbol, przeglądarka nawiąże połączenie z serwerami operatora danej usługi mediów społecznościowych w drugim kroku.

Gdy użytkownik aktywuje wtyczkę, serwis społecznościowy otrzymuje w szczególności jego adres IP oraz, między innymi, informacje o jego wizycie na naszych stronach internetowych. Przebiega to niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użytkownik jest zalogowany, jego dane mogą zostać bezpośrednio przypisane do jego profilu w mediach społecznościowych.

Ogólnie ujmując, nie mamy wpływu na to, czy i w jakim zakresie dana usługa mediów społecznościowych przetwarza po aktywacji jego dane osobowe. Prawdopodobnie serwis społecznościowy utworzy profile użytkowania na podstawie jego danych i wykorzysta je do celów spersonalizowanej reklamy. Ponadto dane użytkownika będą wykorzystywane do informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o jego aktywności na naszych stronach internetowych.

Osadzenie odbywa się na podstawie zgody użytkownika wg art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO, pod warunkiem, że wyraził on na to zgodę, klikając obraz podglądu.

Jeśli użytkownik nie chce już, aby jego dane osobowe były przetwarzane za pośrednictwem aktywowanych wtyczek społecznościowych, może uniemożliwić przyszłe ich przetwarzanie, nie klikając już obrazu podglądu ani ikony danej wtyczki.

Osadzone filmy wideo

W naszych witrynach osadzamy filmy, które nie są przechowywane na naszych serwerach.

Zapewnia to zewnętrznemu dostawcy (YouTube/Google (USA)) informacje o tym, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, a także wymagane technicznie w ramach powyższego dane dotyczące użytkowania. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez zewnętrznego dostawcę.

Integracja innych technicznych treści i funkcji stron trzecich

Korzystamy z funkcji technicznych i treści dostawców zewnętrznych wymienionych poniżej w celu prezentacji naszych witryn internetowych.

Wywołanie naszych stron prowadzi do załadowania treści od zewnętrznego dostawcy, który te funkcje i treści zapewnia. Zapewnia to mu informacje o tym, że użytkownik uzyskał dostęp do naszej witryny, a także wymagane technicznie w tym kontekście dane dotyczące użytkowania.

Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez zewnętrznego dostawcę.

Takie osadzenie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO oraz w interesie kształtowania naszej witryny w sposób jak najbardziej atrakcyjny i informacyjny.

Usługi mapowe

W naszych witrynach osadzamy usługi mapowe, które nie są przechowywane na naszych serwerach.

Zapewnia to mu informacje o tym, że użytkownik uzyskał dostęp do naszej witryny, a także wymagane technicznie w tym kontekście dane dotyczące użytkowania. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez zewnętrznego dostawcę.

Dane wymagane w celu zatrudnienia:

Gdy użytkownik składa swoją aplikację o pracę, przetwarzamy jego dane wymagane w ramach procesu składania wniosku. Może to obejmować dane kontaktowe, wszystkie dane związane z aplikacją (CV, certyfikaty, kwalifikacje, odpowiedzi na pytania itp.) oraz, w stosownych przypadkach, dane bankowe (w celu zwrotu kosztów podróży). Podstawa prawna wynika z § 26 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

suwanie danych kandydatów:

W przypadku braku ustawowego okresu przechowywania dane usuwane, gdy tylko ich przechowywanie nie jest już konieczne lub wygaśnie uzasadniony interes w ich przechowywaniu. Jeśli nie dojdzie do rekrutacji, ma to miejsce regularnie nie później niż trzy miesiące po zakończeniu procedury aplikacyjnej.
W indywidualnych przypadkach poszczególne dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu (np. raport kosztów podróży). Okres przechowywania zależy wówczas od ustawowych obowiązków przechowywania danych, np. zgodnie z niemieckim kodeksem podatkowym (6 lat) lub niemieckim kodeksem handlowym (10 lat).
Jeśli kandydat nie został zatrudniony, lecz jego aplikacja jest dla nas nadal interesująca, zapytamy go o możliwość zachowania jego aplikacji w aktach na potrzeby przyszłych wakatów.

Poufne traktowanie danych użytkownika:

Dane użytkownika są oczywiście traktowane jako poufne i nie będą przekazywane stronom trzecim. W razie potrzeby korzystamy z usług ściśle związanych instrukcjami usługodawców, którzy wspierają nas np. w obszarach IT lub archiwizacji i niszczenia dokumentów, i z którymi zawarto oddzielne umowy na zlecone przetwarzanie.

Prawa użytkownika

Podczas przetwarzania danych osobowych, rozporządzenie RODO przyznaje użytkownikowi określone prawa:

 1. Prawo do informacji (art. 15 RODO):

Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane; w takim przypadku użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do takich danych osobowych oraz do uzyskania informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 15 RODO w szczegółach.

 1. Prawo do sprostowania i usunięcia danych (art. 16 i 17 RODO):

Użytkownik ma prawo zażądać niezwłocznego poprawienia wszelkich niedokładnych danych osobowych dotyczących jego osoby oraz, w stosownych przypadkach, uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych.

Użytkownik ma również prawo zażądać niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności opisanych w art. 17 RODO, np. jeśli dane nie są już wymagane do realizacji zamierzonych celów.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 18 RODO, np. jeśli użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu, na czas ewentualnego rozpatrzenia.

 1. Prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO):

W niektórych przypadkach opisanych w art. 20 RODO, użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do zażądania przekazania tych danych stronie trzeciej.

5. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):

Jeśli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f (przetwarzanie danych w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów), użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że zaistnieją wyraźnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której one dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 1. Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych dotyczących użytkownika narusza przepisy o ochronie danych. Z prawa do odwołania można w szczególności skorzystać przed organem nadzorczym w państwie członkowskim zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych chętnie udzieli informacji lub sugestii na temat ochrony danych:

Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-mail: datenschutz@hoyer.de

Kontakt

Wilhelm Hoyer B.V. & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 1

27374 Visselhövede

Deutschland

www.hoyer.de

info@hoyer.de

Kontaktformular
Partner